Begära ersättning

Den som reser, eller har tänkt resa, har rätt till ersättning för annan transport vid befarad försening, eller prisavdrag vid försening. Resenären ska inom skälig tid efter det att resan avslutades eller, om transporten inte genomfördes, skulle ha avslutats lämna transportören ett meddelande om reklamation. Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att resan avslutades eller skulle ha avslutats ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

Kontaktinformation och former för reklamation finns på transportörernas hemsidor. Här finns länkar till samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter samt vissa kommersiella företag: