Planera resa

Här finns länkar till den nationella reseplaneraren Resrobot, samtliga Regionala Kollektivtrafikmyndigheters reseplanerare, samt vissa kommersiella företags reseplanerare.

Biljetter för resor inom län, länsgränsöverskridande inrikes resor och vissa destinationer i Norge och Danmark kan köpas via Resrobot och vissa kommersiella trafikföretag.
Biljetter för resa inom län, samt i vissa fall länsgränsöverskridande, kan köpas via respektive Regional Kollektivtrafikmyndighet.
Biljetter till utlandet, inklusive interrailkort, kan köpas via telefonbeställning, 0771- 75 75 70,
Stockholm Info – Centralstationen, mitt i centralhallen
Centralens resebyrå, Kalmar

Klicka här, eller på kartan för större kartor som visas på Resrobot