Styrelse

Resenärsforums styrelseledamöter, klicka på namnet för att skicka e-post:

 

Ordf Christina Axelsson Västervik

Mobilnummer: 070-574 48 74

 

Vice ordf Emil Frodlund Stockholm

Mobilnummer: 070-837 01 92

 

 Kassör Anders Björkström Solna

Mobilnummer 073-807 16 28

 

Ledamot Charlotte Wäreborn Karlstad

Mobilnummer 070-528 08 70

 

 

Ledamot Christer Wilhelmsson Kungsbacka

Mobilnummer: 070-878 07 27

 

 

Ledamot Johnny Bröndt Göteborg

Mobilnummer 070-842 74 49 

 

 

Ledamot Lars Nilsson Borlänge

Mobilnummer: 070-325 58 45

 

Ledamot Mats Améen Lund

Mobilnummer: 072-553 43 70

 

 

Ledamot Olle Ek Växjö

Mobilnummer: 070-552 66 28

 

 

Ersättare Thomas Montgomery Gävle

Mobilnummer: 070-576 96 85

 

 

Ersättare Mårten Zetterman Malmö

Mobilnummer: 073-389 69 77

 

 

 


Redaktör Anders Björkström Solna

Mobilnummer 073-807 16 28