Resenärsforums verksamhet

ResenärsForums verksamhet inriktar sig på att tillvarata kollektivresenärernas intressen. Resenärerna reser med olika färdmedel, huvudsakligen spårburna färdmedel och buss.

ResenärsForum driver enligt stadgarna frågor till nytta för alla kollektivresenärer oavsett färdmedel, inte minst för dem som kombinerar flera färdmedel.

Verksamheten är konsumentinriktad med fokus på kollektivtrafikens användare genom stöd och samarbete med befintliga och nytillkommande resenärsgrupper.

Resenärsforum är en konsumentorganisation och är medlem i Sveriges Konsumenter, i den europeiska konsumentorganisationen BEUC och i Europeiska Passagerarfederationen EPF.

Föreningar som stöder konsumentintresset på reseområdet kan bli medlemmar. I detta sammanhang tillämpas en särskild medlemsavgift. Kontakta Resenärsforums kansli.