Rapporter och skrivelser

På den här sidan publicerar vi rapporter av intresse för kollektivtrafikesenärer, med kommentarer och eventuella yttranden från Resenärsforum.

Senast tillagda är  en sammanställning över hur och om det är möjligt att få munskydd  i de olika regionerna.

In och kika!

Tryck här: Munskydd Regioner för att komma till sammanställningen.