Rapporter och skrivelser

På den här sidan publicerar vi rapporter av intresse för kollektivtrafikesenärer, med kommentarer och eventuella yttranden från Resenärsforum.

 

Senast tillagda är vår Verksamhetsberättelse för 2019.

Här kan ni läsa vilka aktiviteter Resenärsforum har närvarat vid under det gångna året. Samt vad vi åstadkommit som organisation.

In och kika! Vi har gjort mycket för att vara en hittills hyfsat liten organisation.

Tryck här: Verksamhetsberättelse för att komma in till vår Verksamhetsberättelse.