Rapporter

På den här sidan publicerar vi rapporter av intresse för kollektivtrafikesenärer, med kommentarer och eventuella yttranden från Resenärsforum. Här kan även du som medlem läsa vårt Nyhetsbrev som släpps en gång i månaden.

        All information och dokumentation från Resenärsforums tidigare hemsida finns här.

Senast tillagda:

  • Vår Verksamhetsberättelse för 2019.

Här kan ni läsa vilka aktiviteter Resenärsforum har närvarat vid under det gångna året. Samt vad vi åstadkommit som organisation.

In och kika! Vi har gjort mycket för att vara en hittills hyfsat liten organisation.

Tryck här: Verksamhetsberättelse för att komma in till vår Verksamhetsberättelse.

 

 

  • Nyhetsbrev 2/2020. I månadens nyhetsbrev kan du läsa om dina rättigheter som resenär vid trafikstörningar. Vilken typ av ersättning har du rätt till?

          Vi uppdaterar er även på vårt nuvarande stationsprojekt i Västerås. Vilka huvudfrågorna gällande bygget är just nu, och om det nuvarande                                   resenärsperspektivet.

         Tryck här: http://www.resenarsforum.se/wp-content/uploads/2020/03/2020-NB2.pdf för att komma till senaste numret.