Kontakt

Resenärsforum
Centralplan 3, 111 20 Stockholm

Tel: 08 651 55 90

Ordförande
Christina Axelsson
tel 070 574 48 74

Plusgiro: 489 64 27-4
IBAN:
SE22 9500 0099 6026 4896 4274
BIC: NDEASESS

Bankgiro 231-7931

Medlemsavgift
enskild person 250 kr per år för 2017.
Lokala pendlargrupper och resenärsgrupper kan ansluta sig.
Ideella föreningar, företag, kommuner och kan också vara medlemmar. Tag kontakt med Resenärsforum!

Mejl: info@resenarsforum.se