EPF – European Passengers Federation

European Passengers Federation (EPF) är en sammanslutning av resenärsorganisationer och organisationer som verkar för hållbara transporter. 

EPF verkar för förbättrad kollektivtrafik och gränsöverskridande järnvägsförbindelser i Europa.

EPF genomför undersökningar, publicerar rapporter och anordnar konferenser för att i positiv samverkan med trafikutövare och beslutsfattare verka för förbättrade resenärsrättigheter i Europa.
EPF ger ut ett nyhetsbrev. Man kan anmäla sig som prenumerant genom att besöka den här länken.