KOMBINERAD MOBILITET SOM TJÄNST I SVERIGE (KOMPIS)

KOMBINERAD MOBILITET SOM TJÄNST I SVERIGE KOMPIS är initierat av Regeringens samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter, och är ett projekt under Drive Sweden, finansierat av Vinnova. Syftet med KOMPIS är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige, också ibland kallat Mobilitet som tjänst – MaaS, genom att skapa gynnsamma förutsättningar och …

Länkar till myndigheter, organisationer och pendlarsammanslutningar

Organisationer och myndigheter EPF – rapport egen internationell resa minst 200 km EPF samlar exempel på goda och dåliga situationer för att kunna vara konkreta i diskussioner EPF European Passengers’ Federation Den europeiska samarbetsorganisationen för kollektivresenärer, som har sitt huvudkontor i Gent i Belgien. EPF har 30 medlemsorganisationer i 19 …

EUs tågpassagerarförordning ska revideras

EUs Passagerarförordning för tågresenärer (1371/2007) håller nu på att revideras. Resenärsforum har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Det görs på två sätt. Dels ger vi våra synpunkter till den svenska regeringens justitiedepartement, som hanterar frågan i Sverige. Dels ger vi våra synpunkter direkt till EU-kommissionen och dess enhet …

Stockholmares flygresor har högre miljöpåverkan än biltrafiken

Invånarnas flygutsläpp räknas inte in i Stockholms klimatmål

När Stockholms stad planerar för ett fossilfritt samhälle kommer staden inte att räkna med klimatavtrycket från invånarnas flygresor. Det trots att staden nyligen slagit fast i en rapport att utsläppen från stockholmarnas flygande är större än utsläppen från all biltrafik i Stockholm.

källa: Radio Stockholm

Läs mer

 

 

Öppna två nya stationer för regionaltåg kring Stockholm

Uppgradera Mälardalstrafiken – det finns vissa möjligheter redan idag. Karlberg station och Södra station bör erbjuda uppehåll för vissa regionaltåg. Äntligen är Citybanans tunnel under Stockholm klar och SLs pendeltåg går på separata spår hela vägen från Södra station till Tomteboda, så att de kan gå separat från regionaltågen och …

Öresundstågen återfår tiominuterstrafiken

Från den 4 september kommmer ett antal ytterligare öresundståg att läggas in i trafiken över Öresundsbron. Det blir tiomninuterstrafik under några morgontimmar och under eftermiddagen. Samtidigt kommer restiderna att förkortas, nästan till de tidigare restiderna. Det beror på att uppehållstiderna vid Kastrup och i Hyllie kommer att förkortas. De nya …