Förarlöst ska inte betyda personallöst! Resenärsforum besvarar utredning om självkörande fordon

Självkörande fordon innebär att personal frigörs. Från kollektivresenärernas synpunkt sett är det viktigast att resan
är trygg och säker, och det innebär bl.a. att det måste finnas personal närvarande. Det är viktigt att de resurser, som
frigörs när körningen automatiseras, kommer resenärerna tillgodo t ex genom fler trafikvärdar och andra
servicepersoner. Det framhåller Resenärsforum i sitt svar på utredningen ”Vägen till självkörande fordon”. Vi betonar
också att förarlösa fordon på allmänna vägar kan väcka oro och möta motstånd. Införandet får inte ske snabbare än vad
resenärerna accepterar. Läs hela svaret!

Vägen till självkörande fordon

Självkörande fordon innebär frigörande av personal. Från kollektivresenärernas synpunkt sett är det viktigast att resan är trygg och säker, och det innebär bl.a. att det måste finnas personal närvarande. Det är viktigt att de resurser som frigörs när körningen automatiseras kommer resenärerna tillgodo t ex genom fler trafikvärdar och andra …

Vägen till självkörande fordon

Självkörande fordon innebär frigörande av personal. Från kollektivresenärernas synpunkt sett är det viktigast att resan är trygg och säker, och det innebär bl.a. att det måste finnas personal närvarande. Det är viktigt att de resurser som frigörs när körningen automatiseras kommer resenärerna tillgodo t ex genom fler trafikvärdar och andra …

RKM

Blekingetrafiken, Dalatrafik, Gotlandstrafiken,  Gävleborg,  Hallandstrafiken, Jämtlandstrafiken, Jönköping, Kalmar,  Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Uppsala,  Värmlandstrafik,  Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro, Östergötland,

Förbindelse Danmark- Sverige

Stora banarbeten i Danmark gör att provisorier drabbar tågtrafiken mellan Köpenhamn och Hamburg. De åtgärder som danska DSB hittills har vidtagit är alldeles otillräckliga. Både den europeiska resenärsorganistionen EPF och resenärsorganisationerna i Danmark, Tyskland och Sverige  vill ha bättre åtgärder under de flera år som arbetena kommer att pågå. Det …