Resenärsforums yttrande över remiss angående Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län

Resenärsforum har tagit del av Remiss från Region Uppsala, Trafik och samhälle daterat november 2019 gällande Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län, 2020–2030.

För att läsa remissen, tryck på länk nedan:

KT2019-0436 Remissyttrande från Resenärsforum

 

 

Kommentera