Några råd inför planerandet av resor och köp av biljetter.

Planerandet av en resa och köp av biljetter kan ske på många sätt. Ett problem för resenären är att reglerna kring resor och biljetter är så olika för olika resor. Och dessutom ändras reglerna lite då och då. Resenärsforum arbetar med att få berörda aktörer att ta fram för resenären enklare lösningar.

Gäller det lokala resor i ditt eget län är det oftast bäst att använda det aktuella länets reseplanerare/hemsida. Man kan då få information om alla olika lokala varianter av veckobiljetter, ungdomsbiljetter, månadsbiljetter, ”periodkort” och så vidare.Skall man göra en längre resa med flera bolag är det viktigt att köpa hela resan på en biljett och se till att man får en resplusbiljett. Man kan då oftast få hjälp med kostnadsfri ombokning till nästa förbindelse vid eventuell försening. Det får man normalt inte om man t.ex. börjar resan på sitt lokala månadskort och sedan planerar att fortsätta resan med en annan biljett.

De finns två reseplanerare/hemsidor som täcker de flesta resmöjligheterna i Sverige och det är Samtrafikens Resrobot och SJ:s hemsida. På bägge kan man även köpa lokala biljetter. Där finns omkring 3000 orter i Sverige. Men det finns betydligt fler hållplatser totalt sett. Och därför kan det ibland vara nödvändigt att gå in på respektive läns hemsida.

Vet du vilket län du skall åka i eller vilket bolag du skall åka med och vad stationerna / hållplatserna du skall resa mellan heter kan du gå in på aktuell reseplanerare/hemsida. Se bifogade lista. Det som krävs är att du har och kan hantera appar, dator eller motsvarande och att du har kontakt med nätet

En hake är att de olika reseplanerarna/ hemsidorna oftast bara omfattar ett län eller en operatör. Fler resmöjligheter kan alltså finnas som du inte får fram. En annan hake är att de olika reseplanerarna/hemsidorna ser olika ut, alltså även om kan man en, så är det inte alls säkert att man enkelt förstår sig på andra.

Ofta finns biljettautomater där du kan köpa din biljett. De har i viss mån samma brist som reseplanerarna/hemsidorna, alltså de omfattar oftast bara ett län eller ett bolag. Fler resmöjligheter kan finnas som du missar och automaterna kan vara så olika att det kan vara svårt att förstå sig på en modell som man inte sett förut.

Undantaget är SJ:s automater. De är lika över hela Sverige och de allra flesta resmöjligheterna finns med. Tyvärr saknas SJ:s automat på många mindre och på en del större stationer, t ex Hässleholm.

Vill du prata med någon och kanske ställa några frågor finns manuell försäljning av biljetter på de flesta större stationer med vissa undantag, t ex Gävle. Det är ofta Pressbyrån som säljer, men ibland den regionala kollektivtrafikmyndigheten, någon operatör eller någon annan. Utbudet och servicenivån är dock mycket varierande, ibland säljs alla typer av biljetter och ibland bara vissa biljetter. Det finns också ibland pressbyråkiosker i närheten av stationen som säljer biljetter. Viktigt att veta är att biljetten ofta är billigare om man köper den via dator eller motsvarande än om man köper den manuellt eller via automat.

Utgå från att det inte går att köpa biljett på tåget eller bussen. Ibland går det, men ofta blir då biljetten dyrare.

Kommentera