Mälardalens trafik i ny form från 2017

Under lång tid har de sex länen som ingår i Mälardalssamarbetet arbeta på att etablera ett gemensamt tågsystem i östra Svealand, baserat på de nya förutsättningar som uppstår när den nya Citybanan genom Stockholm öppnas för trafik. De sex regionala kollektivtrafikmyndigheterna har etablerat ett gemensamt bolag, Mälab, som ska genomföra …

EPF conference 2018

16th Conference of the European Passengers’ Federation “Explore and enjoy Europe by Public Transport” EPF konferens på temat ”Utforska och njut av Europa med kollektivtrafik” äger rum i Aachen, Tyskland 2018-06-08–10. Program och registrering kommer att finnas på EPF hemsida från slutet av januari.  

Arkiv Resenärsforums Nyhetsbrev

Här finns Resenärsforums äldre Nyhetsbrev: Resenärsforum Nyhetsbrev 2009-2 (apr) Resenärsforum Nyhetsbrev 2009-1 (feb) Nyhetsbrev 2008-2 Nyhetsbrev 2008-1 Resenärsforum Nyhetsbrev 2007-1 Resenärsforum Nyhetsbrev 2006-5 Resenärsforum Nyhetsbrev 2006-4 Resenärsforum Nyhetsbrev 2006-3 Resenärsforum Nyhetsbrev 2006-2 Resenarsforum2005-1 (1) Nyhetsbrev 2008-2 Nyhetsbrev 2008-1 MJ-2004-4 MJ-2004-4 (1) MJ-2004-3 MJ-2004-1 MJ-2003-4 MJ-2003-1 MJ-2002-3 MJ0406klar MJ0406klar MJ-2002-3 MJ-2003-1 …