Resenärsforum yttrar sig över Cykelutredningen

Utredningen om cykeltrafiken och dess roll i samhället och i samverkan med kollektivtrafiken är klar och regeringen har begärt remissyttrande. Resenärsforums yttrande understyker vikten av att cykelresor kan göras i anslutning till längre kollektivtrafikresor, liksom cykelförflyttningar i stor utsträckning kan väljas istället för korta bilresor. De flesta bilresor är faktiskt korta, och cykelturer eller kollektivtrafikresor skulle kunna svara för en stor del av de resor som sker med bil idag.

Det är också viktigt att konstatera att det inte finns några motsättningar mellan kollektivtrafik och cykling. Kombinationen är önskvärd. Utbyggnad av separata gångbanor och cykelbanor bör ske i stor skala. Dessutom bör kollektivtrafiken i ökad utsträckning utformas så att cyklar kan medföras. Det går idag bra på Öresundståg och i vissa övriga regional tågsystem, men både bussar och långväga tågresor har ofta onödiga begränsningar vad gäller transport av cyklar. Även om pollettering av cyklar inte längre är möjlig, så kan flexibla utrymmen i vissa vagnar göra att cyklar kan medföras av resenären själv, med eller utan en mindre extra avgift. Den nya pendeltågsstationen Stockholm Odenplan har öppnats för cykeltransporter i uppgången mot Vanadisvägen, medan fortfarande Stockholm City inte är tillåten för cyklar.

Kommentera