KOMBINERAD MOBILITET SOM TJÄNST I SVERIGE (KOMPIS)

KOMBINERAD MOBILITET SOM TJÄNST I SVERIGE

KOMPIS är initierat av Regeringens samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter, och är ett projekt under Drive Sweden, finansierat av Vinnova.

Syftet med KOMPIS är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige, också ibland kallat Mobilitet som tjänst – MaaS, genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för utveckling och implementation av KM-tjänster som bidrar till uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen. Projektet ska koordinera, stimulera och övervaka förverkligandet av färdplanen för Kombinerad Mobilitet som tjänst, första period (2017 2020) utan att göra anspråk på att äga eller driva alla ingående aktiviteter.

Detta gör KOMPIS:

Kommentera