Länkar till myndigheter, organisationer och pendlarsammanslutningar

Organisationer och myndigheter

EPF – rapport egen internationell resa minst 200 km
EPF samlar exempel på goda och dåliga situationer för att kunna vara konkreta i diskussioner

EPF European Passengers’ Federation
Den europeiska samarbetsorganisationen för kollektivresenärer, som har sitt huvudkontor i Gent i Belgien. EPF har 30 medlemsorganisationer i 19 europeiska länder,

Jernhusen
Jernhusen sköter de 50 största stationshusen i Sverige.

Järnvägsfrämjandet
Lobbyorganisation som har många goda argument för byggande och drift av järnvägar. Svenska Järnvägsfrämjandet är en ideell förening med medlemmar i hela Sverige.

Resplus (Samtrafiken)
Resplus är Samtrafikens hemsida. där beskrivs olika samarbetsformer mellan trafikföretagen. Reseplaneringen ligger numera på Resrobot.

Samtrafiken

Kollektivtrafikbranschens utvecklingsarena.

SNF Naturskyddsföreningen
SNFs hemsida redovisar kollektivtrafikens miljöfördelar, samhällsnytta och ger många goda argument för kollektivtrafik

Stockholms trängselskatter
Trängselskatterna, som ska skapa bättre miljö och framkomlighet, av Stockholms stad kallade miljöavgifter, av Vägverket kallade Stockholmsförsöket, erfarenheterna redovisas här.

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik, är branschorganisationen för kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.

Trafikverket
Myndigheten både för spårtrafik, dvs järnväg, tunnelbana och spårväg och för trafik på gator och vägar. I dess ansvar ligger också samhällsuppdraget att tillgodose resenärsbehoven, inte bara infrastrukturfrågor.

Resenärsorganisationer

Idégruppen Vi Resenärer
Fristående samarbetspartner till Resenärsforum

Skärgårdens Trafikantförening
Äldst och störst av alla trafikantföreningar

Föreningen Gnestapendeln

Kollektivtrafikant Stockholm

Gröna Bilister

TIM-pendlare

Tidskrifter

Tidskriften Vi resenärer
Fristående tidskrift med aktuella artiklar som handlar om resenärers problem och möjligheter. Tidskriften ges ut av Idégruppen Vi Resenärer, som är helt oberoende av organisationen Resenärsforum.

Kommentera