EUs tågpassagerarförordning ska revideras

EUs Passagerarförordning för tågresenärer (1371/2007) håller nu på att revideras. Resenärsforum har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Det görs på två sätt. Dels ger vi våra synpunkter till den svenska regeringens justitiedepartement, som hanterar frågan i Sverige. Dels ger vi våra synpunkter direkt till EU-kommissionen och dess enhet DG MOVE (transporter). Flera förbättringar kan noteras. Det föreskrivs i förslaget att biljetter ska kunna köpas ombord när det inte varit möjligt att köpa på stationen. Det gäller särskilt för personer med funktionsnedsättningar, men det måste i princip gälla vilken resenär som helst. Det finns ju ingen legitimation som säger vem som har funktionsnedsättningar. Vidare ställs större krav på tågoperatörerna när det gäller genomgående biljetter, så kallade direktbiljetter. Alla fjärrtågslinjer ingår i fortsättningen i Passagerarförordningen, inga undantag godkänns. Resenärsforum har påpekat att framkomstgarantin måste utökas till att gälla alla tågresor utan undantag för korta resor. Resenärsforum påpekar också att Passagerarförordningen förutsätter att det finns en ansvarig instans för stationerna, en ”stationsförvaltare”. Detta är viktig för resenärerna eftersom stationerna i Sverige saknar övergripande ansvarig instans, de är ”ingenmansland”. Det beror på att regeringen inte har utsett någon att ha det övergripande ansvaret. Att det finns fem olika fastighetsägare på en station har inget som helst med stationsservicen att göra, eftersom det inte finns någon som svarar för den gemensamma stationsservicen, den som resenärerna är beroende av. Vi förutsätter att EUs krav och regeringens klokskap kommer att medföra ett beslut i denna viktiga resenärsservicefråga

Kommentera