Stark resandeutveckling för Sjövägen

 Sjövägen, eller pendelbåtslinje 80 som den egentligen heter, åker mellan Frihamnen och Nybroplan via Lidingö och Nacka. Under första kvartalet 2017 så har resande på linjen ökat med 34 procent. Sedan den 27 mars har en extra båt satts in på delar av sträckan för att ge ökad kapacitet under Tvärbanans upprustning.

– Stockholm är en stad på vatten och det vore idioti att slösa bort en så unik resurs. Därför är det kul att pendelbåtstrafiken är så populär som den är. Just Sjövägen är en stor hjälp vid Slussens och Tvärbanans upprustningar, säger Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

– Trafiken på Sjövägen har ökat stadigt och det har blivit ett bekymmer att resenärer ibland har blivit kvar på land när det är rusning. Därför känns det bra att vi lyckats sätta in en extra båt och turtätheten kan nu fördubblas på de bryggor där vi haft mest bekymmer med att fartygen är fulla, säger Gustav Hemming (C).

Kommentera