Stockholmares flygresor har högre miljöpåverkan än biltrafiken

Invånarnas flygutsläpp räknas inte in i Stockholms klimatmål

När Stockholms stad planerar för ett fossilfritt samhälle kommer staden inte att räkna med klimatavtrycket från invånarnas flygresor. Det trots att staden nyligen slagit fast i en rapport att utsläppen från stockholmarnas flygande är större än utsläppen från all biltrafik i Stockholm.

källa: Radio Stockholm

Läs mer

 

 

Kommentera