Alla tillstånd nu klara för ringlinje för pågatåg i Malmö – två nya stationer

Sedan nu miljötillståndet har kommit att trafikera den så kallade Kontinentalbanan i Malmö med persontåg finns förutsättningar att bygga två ny stationer i Malmös östra stadsdelar. Persontågen till Trelleborg och till Ystad går sedan Citytunneln i Malmö öppnades genom Citytunneln och dessa tåg stannar i Triangeln, Hyllie och Svågertorp innan tågen går vidare mot Trelleborg och Ystad. Innan Citytunneln öppnades gick Öresundstågen via Kontinentalbanan till Svågertorp, men i byggandet av Öresundsförbindelsen ingick att så få tåg som möjligt, i princip bara godstågen, skulle köra på gamla sträckan genom östra Malmö. Nu har stadsbyggnadsintressena i Malmö kommit fra till att de östra stadsdelarna också behöver få god kollektivtrafik. Därför har en ringlinje planerats för pågatåg på Kontinentalbanan och tillbaka till Malmö Central genom Citytunneln. Avsikten är att två nya stationer ska ge mycket bättre kollektivtrafik i östra Malmö. Dels ska den tidigare stationen Persborg rustas upp och användas, dels ska en ny station byggas vid Rosengård, invid korsningen av Amiralsgatan. Det finns också en station Östervärn som kommer att kunna trafikeras.

Planeringen för ringlinjen i Malmö har pågått under de senaste två åren, men beslut om miljövillkoren har måst inväntas. Nu är alla formella tillstånd klara. Det har talats om att kunna öppna trafiken med pågatåg vid tidtabellsskifet i december 2017, men det är oklart om bygget och upprustningen av de två stationerna hinner bli färdiga till dess.

Kontinentalbanan, banan raka vägen från Malmö till Trelleborg, kallas så eftersom det i äldre tid fanns en regionaljärnväg från Malmö till Trelleborg via Vellinge som hade namnet Malmö-Trelleborgs Järnväg. Kontinentalbanan byggdes direkt till Trelleborg när tågfärjorna till Sassnitz skulle börja gå 1909. Den använde samma infart till Malmö C österifrån som Simrishamnsbanan och senare Ystadbanan. Förr fanns många järnvägar i Skåne. Nu är dagens järnvägar desto intensivare trafikerade. Regiontrafiken i Skåne har en flerårsplan för utvecklingen av kollektivtrafiken med tåg, bussar och spårvagnar.

Kommentera