Om

Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, de som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas.
Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. replica watch

Resenärsforum
Kollektivtrafikens Hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm
Tel: + 46 8 651 55 90
Plusgiro: 489 64 27-4
Bankgiro: 231-7931
Swish: 123 574 96 68

IBAN: SE22 9500 0099 6026 4896 4274
BIC: NDEASESS
Organisationsnummer: 802012-0260
Mejl: info@resenarsforum.se