Hem       Om Resenärsforum       Kontakt       Bli medlem       Länkar       Arkiv       Kalendarium       Reseplanering       Internsidor   
Äntligen kontokort utan kod i storstadsbussar - Skåne först

Skånetrafiken blir den första av de tre storstadsregionerna som tar det stora steget framåt att tillåta kontokortsbetalning i i stadstrafik. Sedan ett par år är det möjligt att sälja biljetter i lokaltrafik för ett måttligt belopp utan att behöva tvinga köparen att använda pin-kod vid köpet. Pin-kod går inte att hantera i tät stadstrafik eftersom det tar tid för varje påstigande. Om man däremot kan stoppa in sitt kort och få en biljett debiterad utan pinkod, så kan det gå snabbt. Eftersom det idag är ett stort problem att alla ovana resenärer vägras resa med kollektivtrafiken ifall den påstigande inte har ett plastkort med en viss lokal valuta, separat för varje län - och kontanter inte heller accepteras - då uppstår stora problem. Två län i Sverige har föredömligt erbjudit kontantköp: Jönköpings och Kronobergs län. Det finns ingen lag som förbjuder kontanter, det är bara "bortrationaliserat" i övriga län. I Uppsala län har kontokortsförsäljning tillämpats sedan ett par år, med goda resultat. I Karlstad har stadstrafiken accepterat kontanter med ett påtagligt högre pris, vilket dock gärna accepteras av tillresta besökare, som därmed vunnit tid och sluppit besvär.

Resenärsforum gratulerar Skånetrafiken till detta stora steg. Eftersom det handlar om att anskaffa en kortläsare i varje buss kommer metoden att införas successivt. Första stadstrafik i Skåne med kontokortsbetalning blir stadstrafiken i Lund, som från den 3 april inför kortbetalning. Övriga städer kommer stegvis: Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Hässleholm, Ängelholm, och Ystad. Det handlar alltså om Skånetrafikens gröna bussar. Skånetrafikens gula bussar, i landsbygdstrafiken, har redan tidigare accepterat kontokort.

Från Resenärsforums sida förutsätter vi att även utländska kontokort accepteras, exempelvis danska kontokort. Inte alla besökare har köpt biljett i förväg. Alla resenärer vill då och då göra spontanresor,och det måste fungera.
(2016-04-03)


Europeiska Passagerarkonferensen 2016 äger rum i Berlin 8-10 april
Den årliga konferensen där Europas passagerare i kollektivtrafiken samlas och utbyter erfarenheter äger i år rum i Berlin. Det sker den 8-10 april. Fredagen den 8 april sker överläggningar för medlemmarna i de olika resenärsföreningarna runt om i Europa.

Lördagen den 9 april öppnas den stora konferensen med föredrag och diskussion kring hur olika färdmedel kan ha gemensam information och gemensamt biljetteringssystem. Det är EU-parlamentsledamoten Dr Dieter-Lebrecht Koch som inleder. För övrigt kommer resenärsrättighter att diskuteras. EU-Kommissionen och konsumentorganisationer och den tyska myndigheten för dessa frågor kommer att medverka.

Söndagen den 10 april ges tillfälle att studera lokaltrafiken i Berlin med U-Bahn, nya spårvägslinjer, dubbeldäckarbussar, båtlinjer och information om den nya flygplatsen, som fortfarande inte öppnat för trafik.

Man anmäler sig enklast genom att gå in på EPFs hemsida www.epf.eu och klicka på konferensen. Själva konferensen äger rum i Festsaal, Berliner Stadtmission, Lehrter Strasse 68, med gångavstånd från Berlins nya Hauptbahnhof (som bara den är en sevärdhet).

Man kan resa till Berlin via Köpenhamn-Hamburg med goda byten, men också via färja till Rostock och tåg därifrån.
(2016-01-24)


Sverige har accepterat COTIF 1999
I januari 2015 avslutades COTIF-utredningen, som syftade till att Sverige skulle ansluta sig till det internationella regelverket för transportansvar i järnvägstrafik enligt internationell överenskommelse som infördes redan år 2000. Den gången biträdde aldrig Sverige den nya överenskommelsen. Sverige var det enda land vid sidan av Italien som aldrig skrev under 1999. Sverige dröjde kvar vid de tidigare COTIF-reglerna från 1980. I COTIF-utredningen studerades också en del andra viktiga ansvarsförhållanden. Ett sådant var utredningens förslag att utvidga regressrätten för tågoperatörer på den som vållar skador eller förseningar.Utredningen föreslog att tågoperatörerna skulle kunna kräva regress på Trafikverket i de fall Trafikverket var vållande. Operatörerna har ju numera skyldighet att ersätta resenärerna för förseningar, och ibland är det Trafikverket som är vållande. I det gamla regelverket kunde inte tågoperatörer kräva ersättning från Trafikverket, vilket var egendomligt, eftersom Trafikverket i högsta grad är en aktör i tågtrafikens genomförande. COTIF-utredningens förslag lades av regeringen fram för riksdagen, som beslutade att Sverige skulle ansluta sig till COTIF 1999. Dock hade regeringen i sin proposition tagit bort möjligheten till regressrätt för operatörerna på Trafikverket, vilket är mycket beklagligt. Den regressrätten är nödvändig för att alla parter ska känna incitament att minska skador och förseningar.
(2015-12-15)


Dags att betala 2016 års årsavgift till Resenärsforum
Resenärsforum är beroende av att alla betalar sin medlemsavgift för att vi ska kunna fortsätta med vår intensiva kamp för bättre förhållanden för kollektivresenärerna. Årsavgiften för 2016 är endast 250 kr, som bör betalas till bankgiro 231 7931 eller till plusgiro 489 64 27-4. Glöm inte att skriva ditt namn i textfältet, eftersom inte alla banker visar vem som gjort inbetalningen. Betala gärna före årsskiftet!
(2015-12-05)

Kinnekullebanans tåg ska gå vidare till Örebro
Det har nu beslutats att tågen som hittills gått från Lidköping till Hallsberg ska fortsätta till Örebro och tillbaka sju gånger om dagen. Detta har beslutats av Västra Götalands region och Örebroregionen i samarbete. Från Örebroregionens sida ser man att detta betyder bättre förbindelser för Laxå mot Örebro. Förbättringarna genomförs 2016.
(2015-10-19)


Folketinget beslutade igår att bygga tunneln mellan Lolland och Femern
Folketinget i Köpenhamn beslutade igår den 28 april att bygga den stora fasta förbindelsen i form av en tunnel mellan Lolland (Rödby) och Femern (Puttgarden). Den nya tunneln ska innehålla en dubbelspårig järnväg och fyra körfält väg. Beslutet fattades igår i samband med att Angela Merkel besökte Köpenhamn och träffade drottning Margrete och den danska statsministern Helle Throning Smith. Den nya snabbjärnvägen gör att resan med tåg mellan Köpenhamn och Hamburg kommer att kunna gå på två och halv timme. De tidigare planerna på att bygga en bro övergavs för ett par år sedan, sedan man konstaterat att en stålbro skulle kräva import av extremt stora mängder stål, medan en betongtunnel kan tillverkas av lokala råvaror. Projekteringen har redan påbörjats.

Tunneln ska stå färdig 2024, då också den tyska järnvägen från Lybeck till Puttgarden ska vara elektrifierad och de danska sträckorna från Köpenhamn till Rödby elektrifierade och delvis försedda med dubbelspår. Att byggtiden förlängs till 2024 innebär att byggkostnaderna kan fördelas på flera år, vilket blir lättare att finansiera.
(2015-04-29)

Resenärsrättigherna ett steg förbättrade
Den planerade propositionen från den tidigare regeringen om resenärernas rättigheter i regional trafik kom inte att framläggas i sin helhet före sommaren. En viss del av propositionen ansågs behöva brytas ut och tidigareläggas, eftersom det fanns ett EU-direktiv som borde implementeras snabbt. Det betyder att resten av den planerade propositionen, som först planerades (2013/14:239) nu har förverkligats i form av proposition 2015/16 nr 13. Den kan förhoppningsvis beslutas i riksdagen så att den an gälla från den 1 april 2016.

Det som nu infördes enligt riksdagsbeslut den 5 november handlar om skyldigheten att informera resenärerna enligt EU-förordningarna om resor med tåg, flyg, buss och båt,liksom om konsumentskyddande bestämmelser gällande biljetter och bokning för resenärer med funktionsnedsättning. Syftet är att inskärpa vikten av att ge information, med hänvisning till Marknadsföringslagens bestämmelser mot vilseledande marknadsföring. Att ett trafikföretag brister i information betraktas alltså som vilseledande. Eftersom de fyra EU-förordningarna ännu inte har sammanförts till en gemensam förordning kommer den svenska tillämpning att bli disparat för olika färdmedel. Men det är ett steg i rätt riktning.
(2014-11-10 och 2015-11-11)Enkelt resa med tåg till kontinenten
För utlandsresor kan det nya Interrailkortet användas. Det kostar 2525 kr för kortaste perioden för alla länder som ingår om man vill resa i andra klass. För personer fyllda 60 år kostar kortet i andra klass fem resdagar 2275 kr. Samma giltighet, fem resdagar av tio i hela Europa i första klass kostar 3935 kr (för senior 60år 3545 kr). Priserna är aktuella i maj 2016. Priserna har sjunkit sedan euron blivit billigare. Nya ändringar kan ske.

Ett femtondagarskort finns nu också. Eventuella sittplatser eller sovplatser tillkommer. Man kan också köpa ett kort som bara gäller i ett land, men med fritt resande under de dagar man valt. Mer om nya Interrail kan läsas på SJ ABs hemsida Köp biljett där man kan läsa under rubriken 'utlandsresa'.

Det är ofta billigare att köpa ett Interrailkort för att resa till mellersta Europa, eftersom det gäller genom hela Danmark och Tyskland, tumregelsvis allt bortom Hamburg eller Berlin. Varför inte åka till Wien, till Schweiz eller Italien eller Spanien? Dessutom ger det möjligheten att resa olika vägar eller göra uppehåll på valfritt ställe på vägen. Interrailkortet ger frihet och är förmånligt.

Observera att man inte längre kan köpa Interailkort av SJ på de tre biljettkontoren som finns kvar. Man kan köpa Interrailkort på Tågbokningen, tel 0771-75 75 70. Då får man Interrailkortet hemskickat. Man bör beställa det tre dagar före avresan, och det kan hämtas ut på utlämningsställen för Bring, även på helger. SJ säljer också biljetter till Köpenhamn, och vidare från Köpenhamn kan man resa utan platsbiljett, om man så önskar.

Resebyrån Centralens Resebutik i Kalmar (i Kalmar C stationshus) säljer utlandsbiljetter alla dagar i veckan. Telefon till Kalmar Centralens Resebutik är 0480-36 22 10. Sedan SJ har slutat låta biljetter köpta i Kalmar skrivas ut på SJs biljettskrivare måste alla biljetter köpas i pappersform. De skickas per post till den som beställer. Man kan köpa per telefon eller beställa per mejl på info@resebutik.se.

Det går också att köpa utlandsbiljetter på resebyråkedjan Big Travel. Big Travel har kontor på 29 ställen i Sverige. Kontoret i Stockholm på Sveavägen har stängt, och kunderna hänvisas till telefon 0775-703500 (kontor i Täby), där man även kan beställa Interrailkort.


Om Resenärsforum
Resenärsforum är kollektivresenärernas riksorganisation. Vi samarbetar med ett trettiotal lokala och regionala resenärsgrupper runtom i Sverige, och Resenärsforums styrelse företräder olika väderstreck. Resenärerna reser med olika färdmedel, tåg, buss, spårvagn, tunnelbana och båtlinjer. Resenärsforum är som konsumentorganisation medlem i Sveriges Konsumenter. Resenärsforum är också en aktiv medlem i den europeiska resenärsorganisation EPF, European Passengers' Federation. I EPF ingår 30 medlemsorganisationer i tjugo europeiska länder. Genom EPF förs också överläggningar med EU-Kommissionen, särskilt DG MOVE, men också med CER (de europeiska järnvägsföretagen) och UITP (lokaltrafikunionen). Man kan som enskild person stöda Resenärsforum genom medlemskap, vilket kostar 200 kr per år. Beloppet betalas till Resenärsforums bankgiro 231-7931 eller till plusgiro 489 64 27-4. Ange namn och kontaktuppgifter i textfältet, eftersom somliga banker inte vidarebefordrar inbetalarens namn.
Kontaktuppgifterna kan också lämnas på Resenärsforums hemsida under fliken kontakt.
 

Mälardalens trafik i ny form från 2017

2016-05-10
Under lång tid har de sex länen som ingår i Mälardalssamarbetet arbeta på att etablera ett gemensamt tågsystem i östra Svealand, baserat på de nya förutsättningar som uppstår när den nya Citybanan genom Stockholm öppnas för trafik. De sex regionala kollektivtrafikmyndigheterna har etablerat ett gemensamt bolag, Mälab, som ska genomföra denna trafik, på uppdrag av de sex RKM som är egentliga uppdragsgivare. Dessa sex RKM har beslutat att upphandla pendeltåg så att det ska räcka för den planerade trafiken, som kommer att bli utökad jämfört med för närvarande.

En viss komplikation ligger i att tre av de sju tågtrafiklinjer som ska trafikeras i stor utsträckning trafikeras kommersiellt av SJ AB. Nu har en överenskommelse träffats angående biljettsamarbete och biljettgiltighet även på SJs tåg, och trafik upphandlas av SJ. Det har dessutom underlättats av att det blir SJ AB som ska köra tågen åt Tåg i Bergslagen, som är det bolag som hittills utfört regionaltågstrafik åt några av de inblandade länen.

Och alla de sex länen har beslutat om trafikplikt på de berörda linjerna, så att pålitlig trafik kan garanteras.

Trafikutbudet kommer delvis att utökas redan från december 2016, men den stora förändringen sker hösten 2017, när Citybanan öppnats.

Biljettsystemen kommer att utökas med ett storregionalt biljettsystem, som kommer att täcka hemlänets och resmålslänets alla lokala linjer. Men det blir ett separat biljettsystem, som inte är kompatibelt med de ingående länens egna system. Biljettsamarbetet kan alltså anses bara delvis nå ett steg mot ett enklare system, men fortfarande trasslar de olika länens egna system till totalbilden. De sex länens biljettsystem blir alltså istället sju olika.

En viktig punkt är samrådet med resenärerna, vilket nu Mälab anmält att man önskar utöka. Det är dock viktigt att alla berörda parter deltar i samma möten, eftersom olika RKM, olika operatörer, Trafikverkets olika enheter och övriga berörda parter behöver löpande samråda. Det är ett påtagligt problem med för många parter, vilket blir en följa av att inget av de sex länen kan klara detta på egen hand. Regionindelningen i östra Svealand är otymplig för dagens resande, det är alla berörda överens om. Dessutom omfattar den storregion det här handlar om även Östergötland som inte ligger i Svealand utan i Götaland, och trafiksystemet sträcker sig till Gävle som ligger i norrlandslänet Gävleborg.


Resenärsforums årsmöte välbesökt

2016-04-24
Resenärsforums årsmöte den 13 april hölls i år i Riksdagshuset, där en lokal gjorde att vi kunde få direkta informationer från politiker som hanterar många av de frågor som Resenärsforum ser som särskilt viktiga. Årsmötet godkände föregående års verksamhet och redovisning. Styrelsen fick två nya kvinnliga ledamöter. Charlotte Wäreborn Schultz är ny ordinarie styrelseledamot. Vi är särskilt glada att få hennes erfarenheter till vårt förfogande. Charlotte har ju tidigare varit vd på Svensk Kollektivtrafik i den gamla organisationen med alla THM. Charlotte har sedan dess också varit vd för X2AB, bolaget för att energiskt driva fördubblingsarbetet. När nu X2AB ha uppgått i Samtrafiken, har Charlotte övergått till konsultföretaget Effect. Och nu kommer Charlotte också att kunna medverka i Resenärsforums utveckling. Charlotte kunde gå in i styrelsen nu eftersom Helena Leufstadius inte kunde sitta kvar sin mandatperiod ut, eftersom hon nu kommer att bli vd för den nya och återskapade Svensk Kollektivtrafik. Vi fick ytterligare en kvinnlig person i styrelsen, nämligen Marie Zethelius som ersätter Isabel Dellacasa Lindberg, som önskar minska sitt engagemang. Både Isabel och Marie företräder framförallt TIMpendlare, som är en mycket aktiv pendlarförening. Marie blir liksom Isabel, suppleant i styrelsen. I Resenärsforums styrelse deltar alltid supleanterna i allt arbete, vilket gör att det blir fler som kan engagera sig. Vår ordförande Christina Axelsson avtackade också Ingemar Lundin i Huskvarna som nu efter många år drar sig tillbaka. Även revisorerna ansåg att de nu gjort sitt efter många år och avtackades i särskild ordning. Ny revisor är Christer Jerström.

I anslutning till årsmötet redogjorde Karin Svensson Smith, ordf i riksdagens Trafikutskott TU, vår tidigare ordförande, för det intensiva arbete som pågår med kollektivtrafikfrågorna och med Sverigeförhandlingen. Lars Mejern Larsson, även han verksam i TU, informerade särskilt om den uppföljning som nu genomförs för att se hur den nya kollektivtrafiklangen har fungerat. En speciell rapport kommer att utarbetas efter intervjuer, bland annat med Resenärsforum.

En viktig punkt i programmet vid sidan av själv årsmötet var Emil Frodlunds presentation av vår förstudie angående en uppgraderad organisation, det vi kallar för Nya Resenärsforum. Förstudien har också varit ute på remiss till alla intressenter och vi har fått ett mycket positivt mottagande. Nu får den nya styrelsen fortsätta arbetet med samtal med regeringen och andra berörda myndigheter.

Kurt Hultgren gav en kort rapport från EPFs nyligen genomförda årskonferens, denna gång i Berlin. Det finns många gemensamma problem som resenärerna i Europa behöver driva tillsammans. EU-kommissionen har faktiskt uppmärksammat biljett- och betalningsproblemet, som finns i alla länder, och i EU finns ett stöd. Men saker behöver gå lite fortare.
Samhällsplanering med lika människovärde måste innebära samma restidsvärdering för kollektivresenärer och bilister

2016-04-15

Det är stiligt att göra samhällsekonomiska kalkyler. Det visar ju vilken nytta som olika investeringar kan göra, och hur man ska välja mellan olika alternativ, eftersom samhällsekonomiska beräkningar är lite mer omfattande än vanliga simpla företagsekonomiska kalkyler. I samhällsekonomiska kalkyler tar man ju inte bara in vanliga kronor och ören i form av byggkostnader och biljettintäkter, i samhällsekonomiska beräkningar tar man bland nyttorna som görs i olika alternativ även med tidsvinster som kan värdesättas i kronor. Det kan innebära mycket om det är många personer som gör tidsvinster, ibland stora tidsvinster för många personer, ibland lite mindre tidsvinster för lite färre personer. Det framgår ju så tydligt i en samhällsekonomisk kalkyl. Det är visserligen så att vissa faktorer är nyttor som inte ens går att beräkna i tidsvinster utan består enbart av faktorer som rättvisa och tillgänglighet för olika grupper av individer, utvecklingsmöjligheter för näringslivet som sådant, utan närmare konkreta kalkyler. Vissa kalkyler kommer av sig själva sedan när näringslivet utvecklar sig. Till att börja med måste man göra klart för sig vilka faktorer som är viktiga för samhällsutvecklingen, även om man inte gör en regelrätt samhällsekonomisk kalkyl. Det hörs ju på namnet att en samhällsekonomisk kalkyl trots allt måste begränsa sig till någon form av ekonomisk beräkning, exempelvis tidsvinster omräknat i kronor.

Alla människor har lika värde. Det beslutades i Förenta Nationerna efter andra världskriget, och det är en grundbult i alla sorters agerande, och dessutom i alla civiliserade länder. Man kan inte hantera frågor så att somliga individer har bättre värde, eller räknas mer än andra, alla måste räknas lika. Om man värderar människor olika så kallas det diskriminering och är högeligen förkastligt. Det är grundläggande i lagarna.

  [ Läs mer ]

Resenärsforums yttrande över SOU 2016:3 om Sverigeförhandlingen och höghastighetsbanorna. Det mellanregionala resandet väger tyngst och centralt belägna stationer viktiga

2016-03-31
Resenärsforum har lämnat ett yttrande över den utredning som Sverigeförhandlingen har framlagt angående de nya så kallade höghastighetsbanorna. Resenärsforum påpekar i sitt yttrande att de nya stambanorna som behöver byggas framförallt måste byggas av kapacitetsskäl, inte för att ge korta restider mellan ändpunkterna. Merparten av alla resor är regionala eller mellanregionala, och det är det resandet som idag hämmas av alltför dålig kapacitet. Det är också kapacitetsbristen som gör att det uppstår förseningar och störningar av olika slag. Endast genom kapacitetsförstärkning kan dessa problem övervinnas. Att sedan de nya banorna naturligen ska byggas med en standard som tillåter högre hastigheter är bra, och denna möjlighet kan också komma att användas för de längsta resorna, fastän egentligen som en sekundär effekt.

Till bilden hör också att klimatfrågan måste komma in i dessa överväganden. Endast genom att kollektivtrafiken blir attraktiv genom korta restider och bra turtäthet kan tågresealternativet locka nya resenärer, som idag många gånger gör bilresor som inte skulle behöva göras per bil.

En mycket viktig fråga är stationerna i alla de regionala centrum som de nya stambanorna kommer att betjäna. Det är av grundläggande betydelse att dessa regionala centrum betjänas med en centralt belägen station, inte vid en extern station. En extern station skapar tvånget att göra en anslutningsresa in till stadens centrum för att nå det lokala kollektivtrafiknätet, som måste förutsättas vara den naturliga fortsättningen på tågresan. Om man i resans bägge ändar ska göra en anslutningsresa så har hela tidsvinsten försvunnit och man har ställts inför att göra två byten extra. Detta är inte en attraktiv lösning. Det är också viktigt att se att detta har större betydelse än restiden mellan ändpunkterna.

Kalkylerna måste även inbegripa det internationella resandet. Det gäller resor inte bara till Köpenhamn utan också till den snart närbelägna kontinenten med sitt nät av höghastighetståg. Om bara sex-sju år kommer den nya fasta förbindelsen mellan Rödby och Puttgarden att knyta samman nya höghastighetssträckor i Danmark och Tyskland. Även det internationella resandet kommer i ökad utsträckning att göras med tåg, både av klimatskäl och för att restiderna faktiskt blir kortare. Att det internationella och långväga resandet är viktigt råder ingen tvekan om. Däremot måste, som Resenärsforum framhållit, den grundläggande volymen i det regionala och mellanregionala resandet vara grunden för utbyggnaden.

Resenärsforums yttrande kan läsas nedan.

Länkar:
Reenärsforums yttrande över SOU:3 om höghastighetsbanor


Resenärsforum kräver inriktning på kollektivtrafik i yttrande till regeringen

2016-02-29
Inriktningen måste vara mer satsning på kollektivtrafik och mindre på biltrafik och vägar. Kollektivtrafik är det snabbaste och effektivaste sättet att minska klimatproblemen. Det räcker inte med fossilfria fordon, det ger inte tillräckligt effekt. Det säger Resenärsforum i sitt remissyttrande över inriktningsunderlaget inför infrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029.

Underlaget var ofullständigt vad gäller hela klimatproblematiken ända tills det i fredags framkom en rapport som också utarbetats inom Trafikverket. Den visade att det inte räcker med fossilfria fordon i vägtrafiken. Tvärtom måste biltrafiken minska och satsningen på nya vägar ifrågasättas för att Sverige ska nå klimatmålet, som vi har förbundit oss för. Den nya rapporten, som äntligen offentliggjordes måste väga tungt. Kollektivtrafiken måste byggas ut och bli attraktivare. Det är så man enklast och snabbast når det mål som ska uppnås. Kollektivtrafiken måste vara attraktiv, så att resenärerna väljer den för att det är bästa alternativet.

Resenärsforums yttrande kan läsas nedan.

Länkar:
Resenärsforums yttrande över inriktningsplanering infrastruktur 2018-2029r


Gunnar Alexandersson och Resenärsforum diskuterade utredningen Järnvägens Organisation på möte i Kollektivtrafikens Hus

2016-02-26
Resenärsforum anordnade ett stort möte med Gunnar Alexandersson i torsdagen den 25 februari. Uppslutningen var mycket god och stora salen i Kollektivtrafikens hus var fylld med intresserade åhörare och frågeställare. Gunnar Alexandersson svarade beredvilligt på många frågor, och det stod klart att åtskilliga punkter som föreslagits för åtgärder måste drivas hårt för att de ska komma att genomföras i den politiska processen. På ett antal punkter önskade de närvarande skarpare åtgärder. Den stora frågan just nu är dock när remissen ska gå ut och hur lång remisstiden kommer att bli. Gunnar Alexanderssons presentation av utredningen och dess förslag redovisas genom länken nedan.

Utredningens uppdrag var i grunden att utreda järnvägens förutsättningar och arbetsmöjligheter, och samråd hade skett med en rad statliga myndigheter, liksom med näringsliv och resenärer och godstransportköpare. Många frågor berör dessutom trafikpolitiken i stort, gällande alla färdmedel. Det handlar både om den inre organisationen bland statliga aktörer (TRV, Transportstyrelsen, Trafikanalys m fl) och om järnvägens roll i samhället, samhällsuppdrag och regionalt perspektiv, och inte minst resenärsperspektivet. Frågan om hur statens uppdrag ska hanteras av olika aktörer kan illustreras genom förslaget att Jernhusen, vars egentliga huvuduppgift är att betjäna järnvägens aktörer, istället borde införlivas med statsförvaltningen, på samma sätt som Trafikverket, men också på tanken att ifrågasätta om SJ AB verkligen ska ägas av staten, ifall samhällsintresset kunde regleras på ett bättre sätt. I Sverige har persontrafiken på järnväg ökat mycket starkt, medan godstransporterna ökat rätt svagt. I Storbritannien, som avreglerat på ett annat sätt, har både persontrafik och godstransporter ökat mycket starkt. Ett av de intressantaste av Gunner Alexanderssons förslag var att även den långväga persontrafiken på järnväg ska upphandlas och att upphandlingen kanske bör ha formen av koncessioner där man kan ställa krav på motprestationer Det är den lösning som har valts i Storbritannien. Denna lösnings skulle bli ännu angelägnare i en situation med höghastighetsbanor, som ska trafikeras av någon – men det måste ske med samhällets tydliga uppdrag.

Andra viktiga förutsättningar är alla de regler som tillkommer från EU-nivå. Det kan gälla signalsystemet ERTMS, som i Sverige implementerats på ett sätt som drabbar operatörerna orimligt hårt, det kan gälla standardisering i olika frågor, bl a funktionshinderavhjälpning. I vissa fall har onödigt dyra lösningar kommit att väljas.

En viktig punkt i Gunnar Alexanderssons utredning är att han funnit att Transportstyrelsen har agerat alldeles för slapphänt och ointresserat. Transportstyrelsen har i uppdrag att sköta tillsynen, men det ha i stort sett försummats.

En särskilt intressant punkt gäller det övergripande ansvaret. Gunnar Alexandersson han konstaterat att det finns ett behov av en övergripande ansvarig myndighet på hela transportområdet, inte minst på järnvägsområdet. Det borde egentligen finnas en instans ovanför Trafikverket, som ska sköta de trafikpolitiska frågorna, eftersom de i stora stycken är politiska. Trafikverket klarar inte att göra det, det är uppenbart. Det är frågor som egentligen borde ligga på regeringsnivå, men de kan inte ligga där eftersom det skulle bli ministerstyre. Denna fråga måste lösas. Det har också visat sig att Transportstyrelsen i alltför liten utsträckning har medverkat i EU-sammanhang, där Trafikverket istället fått agera alldeles på egen hand.

  [ Läs mer ]

Länkar:
Gunnar Alexanderssons presentation


Europeiska resenärsorganisationen EPF skriver till Sveriges regering och påtalar diskrimineringen av kollektivresenärerna på Öresundsbron

2016-02-04
Den europeiska resenärsorganisationen EPF, där Resenärsforum är en av medlemmarna, skrev igår i ett brev till Sveriges regering att diskrimineringen av kollektivresenärerna över Öresundsbron måste upphöra. EPF konstaterar att den diskriminering söm förekommer när tågresenärerna kontrolleras en extra gång genom id-kontroll och påtvunget tågbyte i Kastrup är ett brott mot Schengenförordningen. Förordningen innehåller en bestämmelse om att särskild kontroll kan införas när det föreligger 'allvarligt hot', men då är det polisen och ingen annan som ska göra kontrollen. Och kontrollen ska göras lika effektivt för alla färdmedel. Bilisterna över Öresundsbron utsätts enbart för en slumpmässig poliskontroll, medan alla tågresenärer och bussresenärer kontrolleras mycket noga. Det är vidare så att en regering kan lägga ansvaret för en id-kontroll på trafikföretaget, men endast på flyg och fartyg och endast vid Schengens yttre gränser. Det är inte tillåtet att inrätta operatörsansvar vid Schengens inre gränser. Att kontrollera tåg- och bussresenärer rigoröst men endast slumpmässigt kontrollera bilisterna är inte förenligt med situationen 'allvarligt hot'. Föreligger ett allvarligt hot måste alla kontrolleras lika noga.

Tågresenärerna har drabbats mycket hårt av den extra kontrollen. Genom att Öresundstågen alla vänder i Kastrup måste alla resenärer byta tåg, många av dem två gånger under sin resa, när de tidigare rest med direkttåg. Vidare är restiden avsevärt förlängd för tågresenärerna. Från den normala restiden 35 minuter har avsevärda tidstillägg uppstått. De nya restiderna blir närmare en timme eller 1,5 timme. Dessutom är många tåg indragna, och de tåg som går är kortare, vilket betyder att många måste färdas stående i trängsel.

Schengenförordningen gäller starkare än nationell lag. Det betyder att operatörerna kan tillbakavisa kravet på id-kontroller med hänvisning till Schengenförordningen.

Resenärsforum kräver liksom EPF att diskrimineringen av kollektivresenärer upphör. Samma behandling ska genomföras för alla resenärer, kollektivresenärer och bilresenärer.

EPFs skrivelse till Sveriges regering kan läsas nedan.

Länkar:
EPFs brev till Sveriges regering om diskrimineringen av kollektivresenärerna
Resenärsforum om diskrimineringen av kollektivresenärer över Öresund


Stort seminarium om järnvägens organisation den 25 feb med Gunnar Alexandersson

2016-02-02
Resenärsforum anordnar den 25 feb ett seminarium i Kollektivtrafikens Hus med Gunnar Alexandersson, som presenterar sin utredning. Kollektivtrafikens Hus har adressen Centralplan 3 i Stockholm, och ligger i Centralstationens södra utbyggnad, den så kallade Södra Paviljongen. Den stora statliga utredningen blev klar strax före jul. Seminariet äger rum den 25 februari kl 14-16. Förutom presentationen kommer det att ges tillfälle till frågor.

Utredningen syftade i första hand till att ordna upp problem inom järnvägen, men åtskilliga närliggande frågor tangerades också. Det finns mycket stora möjligheter att denna utredning kan komma att bli starten till en ny trafikpolitik i flera avseenden. De senaste årens erfarenheter bör tas tillvara.

Alla är välkomna att delta i Resenärsforums seminarium. Föranmälan är önskvärd helst före den 20 februari. Men i mån av plats kan även senare anmälningar tas emot. Seminariet är avgiftsfritt. Medlemmar i alla resenärsgrupper är särskilt välkomna, men alla intresserade äv välkomna.

Se även nedanstående informationsblad, som innehåller alla uppgifter. Välkomna!

Länkar:
Seminarium 25 feb med Gunnar Alexandersson

  2016-04-14
SJ, Trafikverket och TU-ordförande i stort möte med resenärerna om störningsinformationen
Efter omfattande diskussioner om hur järnvägsbranschen hanterar störningar och informationen till resenärerna när störningar uppstår hade SJs vd Crister Fritzson inbjudit till ett stort informationsmöte där också Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon deltog, liksom ordföranden i riksdagens trafikutskott(TU), Karin Svensson Smith. Mötet hölls i Kollektivtrafikens Hus på kvällen den 12 april, och resenärsorganisationen TIM-pendlare var mest representerad. Bakgrunden var särskilt den situation som uppstod den 28 januari när ett totalstopp i tågtrafiken vid Stockholm C uppstod, som varade under hela dagen,i tio timmar från kl 07.55. All trafik var utslagen på grund av någon orsak i Karlberg. Den information som gavs var endast att trafiken var inställd och att ingen kunde ge några besked om när trafiken kunde komma igång. Stora hallen på Centralen var proppfull med folk, och informationen var praktiskt taget obefintlig. Slutsatserna var mycket tydliga. Medan Trafikverket tillstod att man internt hade prioriterat att ta reda på vilket fel som uppstått och hur man skulle reparera det, så konstaterade resenärerna å sin sida att de var ointresserade av vilket fel som förorsakat problemen. De ville veta hur de nu skulle resa för att komma hem efter arbetsdagens slut. Ryktesvägen fick några resenärer klart för sig att tågen på Västeråsbanan vände i Sundbyberg, och tågen på Uppsalabanan vände i Solna. Resenärerna hade varit mest betjänta av den sortens information, eftersom alla kunde ta sig till respektive fungerande station, bara man fick reda på det. Såväl Trafikverket som SJ AB konstaterade att denna sorts tillkortakommande inte ska uppstå i fortsättningen. Någon resenärer hävdade att ett sådan löfte alldeles bestämt hade hörts förr. Intrycket var dock att de högsta ledningarna i de olika aktörerna TRV och SJ uppriktigt manifesterade bättring.

Bland övriga informationer som kom fram under mötet var att gd Lena Erixon bekräftade att de helt föråldrade kalkylmetoderna inom Trafikverket med högre tidsvärden för bilisters restidsvinster och lägre restidsvärden för kollektivresenärernas restidsvinster måste förändras. Så föråldrade metoder kan inte längre användas.2016-03-08
Successiv betalning i Stockholm
Trafikförvaltningen i Stockholm har infört en metod att fylla på det plastkort som gäller som biljett i Stockholms län med successiva automatiska överföringar från ett bankkonto. Om man har pengar i en reskassa laddad på kortet och förbrukar beloppet kan man - om man har skriftligt avtalat det - få en debitering av ytterligare 200 kr från ett bankkonto, så att ett belopp läggs in på ens Accesskort. Reskassan fylls alltså på automatiskt och successivt. Det betyder att kan betala för sina styckbetalda resor utan att slå i botten för att beloppet är slut. Beloppet som debiteras är 200 kronor i taget, varken mer eller mindre. Det är visserligen billigare i de allra flesta fall att använda sig av månadsbiljett, men alla är inte beredda att skaffa en månadsbiljett, eftersom resorna kanske sker alltför sporadiskt.

För dem som reser på periodkort finns ett annat problem som nu håller på att lösas. Servicen att kunna prenumerera på månadsbiljetter eller årskort har tidigare av SL setts som omöjlig att leverera till kollektivresenärerna i Stockholms län. Trots att prenumeration är en vanlig betalningsmetod för abonnemang av tidningar, tidskrifter, TV-kanaler och liknande har det inte ansetts vara lämpligt för kollektivresor. Resenärsforum har under flera år försökt intressera dåvarande SL för denna service, och endast fått till svar att man kunde erbjuda "prenumeration" genom att man skulle påminna resenären en vecka före den betalda perioden utgång om att själv betala i en automat. Det visade dåvarande SL missförstått vad en prenumeration var för sorts service. Andra regioner har tidigare erbjudit riktig prenumeration. Men nu har Trafikförvaltningen meddelat att prenumerationstjänsten kommer att införas senare under 2016. Det är ett stort steg framåt för alla dem som ständigt åker på månadskort eller årskort. Ingen vill plötsligt finna att kortets giltighetstid gått ut, just när man har som mest bråttom. Nu kommer prenumerationen på riktigt. Trafikförvaltningen gör framsteg i resenärsanpassning.
Och det är bra.

Accesskortet kan numera också användas även på Waxholmsbåtarna, men bara ifall det är ett kort med reskassa. Vanliga månadsbiljetter och årskort för Stockholms län gäller dock inte på Waxholmsbolagets båtlinjer, endast på de korta färjelinjerna i Stockholm. För resor på skärgårdsbåtarna - det gäller att veta vilken båt som är vad - kan man rentav betala med kontokort ombord.
2016-03-01
X2000 åter till Köpenhamn
Den 1 mars börjar åter SJs snabbtåg X2000 gå hela sträckan till och från Köpenhamn, över Öresundsbron. Från den 4 januari fick de vändas i Malmö. De nu åter rullande X2000-tågen kommer att som vanligt stanna även vid Kastrups flygplats. På Hovedbanegården i Köpenhamn har anordnats en plattform med särskild id-kontroll för påstigande resenärer till X2000, och samma påstigningskontroll som för Öresundstågen används vid Kastrup. Detta har blivit möjligt sedan det gått att ordna plats för id-kontroll inne i Köpenhamns centrum. Resenärer i riktning mot Köpenhamn id-kontrolleras inte. Fortfarande går dock Öresundstågen bara till Kastrup från bägge hållen, och alla Öresundstågsresenärer måste byta tåg där. Det kan vara intressant att känna till att man kan resa med X2000 lokalt mellan Malmö och Köpenhamn, och biljetter för den sträckan är inte dyrare än det är att resa med Öresundstågen. Dock går ju X2000 endast fem gånger om dagen i vardera riktningen. Och man måste ha biljett till rätt trafikföretag.

DSB, det danska tågbolaget, återupptar sina s k båttåg från Köpenhamn till Ystad i anslutning till båtarna från Ystad till Rönne på Bornholm den 25 mars. Under tiden sedan den 4 januari har båttågen varit inställda och ersatta med bussar som kontrollerats vid avgång från Köpenhamn. Även de återupptagna båttågen kommer att id-kontrolleras i Köpenhamn. Dessa tåg mellan Köpenhamn och Ystad passerar Malmö utan att stanna, från bron via Svågertorp och därifrån direkt in på Ystadsbanan. Det första uppehållet i Sverige är Svedala, på väg mot Ystad. Dessa tåg gick på samma sätt innan trafiken tillfälligt ställdes in på grund av id-kontrollproblemen.


2016-01-07
Ny färjelinje i Stockholm på Riddarfjärden
Den 11 januari startar den nya färjelinjen med linjenummer 85 som kommer att trafikera tre bryggor vid Riddarfjärden. Linjen kommer att utgå från Kungsholmstorg, gå tvärsöver Riddarfjärden till Söder Mälarstrand nära Torkel Knutssonsgatans backe ned till kajen, och därifrån gå vidare till Klara Mälarstrand, som ligger helt nära Tegelbacken, kajen mittemot Stadshuset. Linjen kommer att trafikeras med 30-minuterstrafik från 6 till 19, på helger från 9till 19. Man får också medföra cykel ombord. Det vanliga SL-periodkortet gäller. Linjen får alltså formen av ett V med två brygger i norr och en i söder. Den körs på uppdrag av Trafikförvaltningen i Stockholm ("SL").

Detta blir den fjärde färjelinjen i Stockholm, efter Djurgårdsfärjan, som numera också lägger till vid Skeppsholmen på dess östra sida, och efter "Sjövägen", linje 80, från Nybroplan via Saltsjöqvarn till Larsberg och Frihamnen, och den kommunala färjan över Hammarbykanalen, mellan i norr Norra Hammarbykajen (Sofia) och i söder-sydost Luma och Sickla udde på andra sidan av Hammarbyleden.

En lokal båtlinje går också från Solna Strand till Gamla Stans tunnelbanestation, och ytterligare en båtlinje planeras mellan Solna Strand och Liljeholmen vid Årstaviken, men den har ännu inte fått något datum för trafikstart.


2015-11-11
Hallandsåstunneln öppnas för trafik 13 december
Den 8 december invigs Hallandsåstunneln som har varit under byggnad sedan 1992. Trafiken genom tunneln innebär att Västkustbanans tåg går direkt genom tunneln istället för att slingra över Hallandsås, med låg hastighet. Trafikkapaciteten ökar från fyra tåg i timmen till 24 tåg i timmen, vilket stärker kapaciteten på hela Västkustbanan. Det är också en viktig länk i det svenska järnvägsnätet som får denna goda kapacitetsförstärkning. Efter invigningen den 8 december kommer trafiken att starta den 13 december, som är det vanliga tidtabellsskiftet.

Under en kortare period på omkring en vecka under slutarbetena kommer Båstads gamla station att trafikeras med buss. Båstads nya station ligger vid norra tunnelmynningen, och har en god busskontakt med stadens centrum. Varje tåg vid Båstads station kommer att ha en anslutande buss från och till Båstads centrum, linje 501.

När tunneln öppnas kommer också pågatågstrafiken att utökas. Den pågatågslinje som hittills gått från Helsingborg till Ängelholm kommer att förlängas till Båstad och Halmstad. Nya stationer kommer att öppnas i Barkåkra i Ängelholms kommun (nära Vejbystrand) och Förslöv, som ligger i Båstads kommun. Den nya stationen i Båstad, som länge varit förberedd, öppnas alltså för trafik, och den gamla stationen, också den belägen i Båstads östra utkant, ska inte längre trafikeras. Pågatågen till Halmstad kommer också att stanna i Laholm, som fick sin nya station för många år sedan vid det här laget. Skånetrafiken och Hallandstrafiken har ett samarbete om trafik och biljetter.

SJs snabbtåg stannar inte mellan Helsingborg och Halmstad.


2015-11-01
SJ skärper biljettkontrollen - köp biljett före påstigning!
SJ har samrått med Resenärsforum och med handikappförbund om hur biljettkontrollen i fortsättningen ska ske. Alltfler använder sig av de digitala inköpskanalerna via sj.se och av de möjligheter som finns att köpa i biljettautomater på stationerna, hos biljettombud som Pressbyrån och ATG-ombud, eller genom att beställa biljetter via telefon, numera med ökad öppettid, och hämta ut biljetterna på de över 600 biljettombud som finns över hela landet. För personer med funktionsnedsättningar finns numera också i telefon ett särskilt tonval (5) för mera kvalificerad service. Andelen biljetter som köps ombord är numera 0,6 procent. Samtidigt har SJ kunnat konstatera att det förekommer ett påtagligt svinn i biljettköp, särskilt på vissa linjer med stora dagliga resandeströmmar. Det finns resenärer som satt i system att köpa ombord och hoppas på att ingen kontroll dyker upp. Från den 12 december kommer därför SJ att kräva att biljetten köps före påstigandet. Den som saknar giltig biljett kommer från den 12 december att få betala en extra avgift på 1200 kr.

Resenärsforum har påtalat hur viktigt det är att spontana resor kan göras, även från platser där det inte är självklart var ett biljettköpsställe är beläget. Det beslut som togs för tre år sedan om att trots allt fortsätta med ombordförsäljning av biljetter, där Resenärsforum då fick SJ att skjuta upp kravet på köp i förväg, kunde särskilt motiveras med kraven på absolut tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. SJ har nu visat att andelen ombordköp har minskat ytterligare, samtidigt som möjligheterna att skaffa biljetter har utökats. Dessutom har SJ förklarat att tekniska hinder såsom trasiga biljettautomater eller strömavbrott kan motivera undantag. Resenärsforum begär också att på varje station ska annonseras var närmaste biljettombud finns, ett textanslag som är tillgängligt även för personer utan mobiltelefon.2015-10-27
Pågatåg till Trelleborg från 13 december
Skånetrafiken startar sin nya pågatågslinje från Malmö till Trelleborg den 13 december. I Trelleborg kommer tågen att använda den gamla banhallen som inte har varit i bruk på flera decennier. Järnvägen från Malmö till Trelleborg har under de senaste åren endast använts för godstrafik, inte minst för tågfärjorna till Sassnitz. Både godståg och pågatåg kommer nu att använda banan. Det har genomförts en del arbeten på spåren och nya mötesmöjligheter anlagts.

Tågen mot Trelleborg kommer att gå via Svågertorp, Hyllie och Triangeln till Malmö C.2015-10-08
Lidingöbanan öppnas åter för trafik
Lördagen den 24 oktober öppnas åter Lidingöbanan, med full trafik från söndagen den 25 oktober. Lidingöbanan har varit avstängd i nästan två år på grund av omfattande upprustningsarbeten på spår, stationer och signalsystem.

Lidingöbanan får nu helt nya vagnar. Upprustningen av baban har inneburit att nya dubbelspårssträckor har byggts, vilket gör att trafiken blir mindre känslig för störningar, eftersom det finns fler platser för tågen att mötas. Spårvägslinje 21 går från Ropstens tunnelbanestation till Gåshaga brygga, längst ut på södra Lidingö. Vid Gåshaga brygga finns en bra bytesmöjlighet till Waxholmsbolagets båtar mot Vaxholm och längre ut i skärgården, som läger till vid Gåshaga brygga.

Det finns beslut om att inom ett par år bygga en ny bro för Lidingöbanan, en bro med spårvägs- och cykelbanor. Denna bro planeras som en lågbro, eftersom det inte längre finns behov av en högbro till värtagasverket.

Det kan nämnas att diskussioner på nytt har tagit fart angående en eventuell alternativ utbyggnad av den bron för att ge L9dingöbanan en sträckning efter landfäste på Lidingö så att banan skulle passera Lidingö centrum. I det sammanhanget har också en diskussion förts ifall tunnelbanan skulle förlängas från Ropsten till Lidingö centrum, eller om rentav en tvåvåningsbro skulle byggas för att göra anslutningen mellan tunnelbanan och spårvägen i Ropsten enklare och bättre. Dessa diskussioner är dock inget som påverkar nuvarande trafikering.